dissabte, 25 de febrer de 2012

I demà tornarem a traure les cadires als carrers, i hi seure'm tots junts per enraonar de la vida i compartir-ne les penes i les alegries; per confessar-nos els dubtes i calmar les pors; per invocar els avantpassats i invitar-los a fer-nos companyia. I quan la nit embrute els carrers de foscor, ens ajudarem els uns als altres a alçar-nos i ens posarem a recer fins que torne a nàixer un nou dia.