dilluns, 7 de març de 2016

És dur ser dona. Duresa d'acer o duresa de marbre. Duresa de fusta negra. Duresa d'aigua. Duresa d'aire.
No importa.
Les dones viuen totes en alguna planta de l'enorme edifici de la desigualtat.
Enderroquem-ne els murs i tornem a respirar lliurement.