dijous, 21 de gener de 2016

Nàixer hauria de ser la primera paraula del diccionari. Estimar, l'última.