divendres, 29 de març de 2019

Per tu.
Pels passos ferms que encara no han fet camí.
Per les llunes futures, arrecerades darrere de les nostres mirades.
Per l'amor que ens balla al cor, que serà l'aire, l'aigua i la paraula.
T'estime. Sempre més.