dissabte, 7 de juliol de 2012

El govern acaba de decretar retallades molt severes en l'amor a partir d'aquesta mateixa nit. D'ací a unes hores,


Article 1. Els pares tindran dret a 3 abraçades mensuals als fills. En el cas (impossible, siguem realistes) que un xiquet o adolescent reclame insistentment més mostres d'afectes, caldrà negociar-ne el préstec en el Banc dels Afectes amb seu a Berlín.

Article 2. Les parelles s'absti...ndran de malbaratar llengua i saliva en els seus intercanvis bucals i es limitaran a picotejadetes seques i rítmiques. Cal ser previsors i conservar per a futures necessitats tot el catàleg de mossegades, "xupetons" i pessics.

Article 14. Si les circumstàncies ho permeteren, l'autoritat nacional recomana que cada comunitat de veïns mancomune els besos, "refregons" i tota mena d'alegries corporals per tal de crear una caixa de resistència.

Article 28. Les manifestacions d'estima i adoració per un mestre, un professor d'institut o un professional del sistema sanitari públic quedaran completament al marge de la llei. Si la necessitat d'expressar-los el nostre amor es fera insuportable es recomana agarrar-se els sous i comparar-los amb els dels ensenyants i metges de la res pública: els seus estan extremadament unflats.

Article 37. Les efusions pròpies de natalicis, premis de loteria, aprovats pelats en mates, soterrars de sogres, etc. hauran d'aprofitar les restes de festes postisses anteriors (nit de cap d'any, nadal, sant joan...) i reciclar abraçades i colzades còmplices.

Article 114. També s'ordena que quan passe una figura de sant, verge o alcaldessa popular, el ciutadà gaste amb trellat les paraules fervoroses. Es recorda que un "Redéu!!!" ben col.locat és més que suficient per mostrar el sentiment que t'inflama el cor o qualsevol altra viscera.

Article 2456. L'autoritat anuncia finalment que, donat el sacrifici que el país ha d'assumir, seria més que patriòtic implantar l'activitat de voyeurisme en cada finestra, forrellat o cortinatge. Així milions de ciutadans podrien estalviar en manifestacions amoroses i la despesa en amor es concentraria en ben pocs. El president, com a cap de la nachió i Gran guia eshpiritual, serà el primer a sacrificar-se nit i dia. Tot per la pàtria, la prima, i la pruna i la lluna vestida de dol...

Madriz de mish amores, 7 de juliol del 2012.